Graphic

2019年度 京都造形芸術大学 卒業制作展・大学院修了展

  • Graphic
  • Prints

2019年度 京都造形芸術大学 卒業制作展・大学院修了展

京都造形芸術大学で開催された卒業制作展・大学院修了展の広報物、会場マップ、図録、ウェブサイトのビジュアル等のデザインを担当しました。

クライアント 京都造形芸術大学
アートディレクション 坂田佐武郎(Neki inc.)
デザイン 坂田佐武郎(Neki inc.)
印刷 株式会社大伸社

関連プロジェクト 京造卒展 2018年度2017年度2015年度
関連サイト 2019年度京造卒展ウェブサイト

Latest Post

  • 2019年度 京都造形芸術大学 卒業制作展・大学院修了展

  • 浅野竹二 版を奏でる

  • 浅野竹二 版を奏でる

  • はたらく浮世絵 大日本物産図会

  • ラファエル前派の軌跡展

  • ラファエル前派の軌跡展